Spotkanie z Vassulą miało się odbyć w Bazylice OO. Franciszkanów w Katowicach, w Uroczystość Zwiastowania w roku 1994. W ostatnim momencie cofnięto zgodę na jej spotkanie z wiernymi. Zamknięta w oratorium nad Bazyliką przeżyła po raz pierwszy Mękę w obecności kilku świadków. Nagranie video ukazuje wydarzenia, jakie rozegrały się po Mszy św., kiedy Vassula pojechała do Chorzowa, gdzie zaaranżowano w ostatnim momencie spotkanie wcześniej nieplanowane. Przeżyła tam Mękę po raz drugi w obecności zgromadzonych ludzi i przekazała Orędzie dla Polski. Podczas tej wizyty towarzyszył jej o. Michael O'Carroll, który przez wiele lat podróżował z nią do wielu krajów.
(52 mins)


© Vassula Ryden


Sunday, 14-Jul-2024 17:02:17 GMT